Opis warsztatów

Bullets-128Warsztaty MTM składają się z trzech etapów.

W pierwszym etapie prezentowana jest teoria metody MTM-1. Następnie na przykładzie ćwiczeń i symulacji uczestnicy rozwijają swoje kompetencje potrzebne do stosowania metody w praktyce. Również w tym etapie analizowany jest, za pomocą MTM-1, materiał filmowy.

W etapie drugim rozpoczyna się przygoda z uniwersalnym systemem analitycznym MTM-UAS. Analiza filmu oraz przykładów z wybranych stanowisk pracy pomaga w zrozumieniu metody MTM-UAS.

Na trzeci etap składa się tworzenie kalkulatora, który w łatwy sposób wyznacza ilość osób potrzebnych do wynokania zadania roboczego. Dodatkowo uczestnicy poznają technikę budowania tabeli transportowej wykorzystywanej w obszarach magazynowych, logistyki wewnątrzzakładowej oraz dotowarowania stonowisk pracy.

Warsztaty kończą się wypracowaniem rozwiązań dla poszczególnych etapów procesu lub stanowisk pracy. Tworzona jest lista optymalizacji wg formularza Deminga, PDCA, która jest oceniana pod nadzorem kierownicwa. Po zaakceptowaniu zmian następuje implementacja pomysłów.