Cel warsztatów

Warsztaty MTM, MTM-1, UAS, MTM Logistyka, MEK

Warsztaty MTM mają na celu zapoznać uczestników z podstawowymi narzędziami metod MTM, stosowanymi powszechnie do standaryzowania i usprawniania pracy w wielu branżach produkcyjnych. Ogromną zaletą warsztatów jest praca na przygotowanych przykładach klienta, co pozwala grupie szkoleniowej łatwo przyswoić wiedzę i identyfikować swoje role w procesie wdrażania zmian.

Bogaty zakres wiedzy i ogromne doświadczenie naszych trenerów w implementacji narzędzi MTM przekłada się na czynne zaangażowanie uczestników w trakcie szkolenia. Omówienie poszczególnych metod poparte wieloma przykładami z różnych branż produkcyjnych pozwala na szerokie spojrzenie na wybrane zagadnienia i łatwe zrozumienie narzędzi MTM.