Adresaci warsztatów

Warsztaty MTM, MTM-1, UAS, MTM Logistyka, MEKWarsztaty MTM kierujemy przede wszystkim do osób czynnie zaangażowanych w optymalizację procesów lub stanowisk. Najczęściej są to osoby tj. inżynierowie procesu, technolodzy, brygadziści, liderzy oraz osoby związane z planowaniem produkcji. Jesteśmy również przekonani, że kierownicy obszarów i działów są idealnymi kandydatami do wzięcia udziału w warsztatach MTM.

Czas trwania warsztatów to najczęściej 5 dni roboczych. Grupa szkoleniowa powinna liczyć od 5 do 12 osób.